Kochani, rezerwujcie sobie czas na trzeci weekend września 2016. Wtedy to spotkamy się po raz 17-sty!
Szczegóły w zakładce zjazdy :-)

XVII ZJAZD RODÓW Z TRZEBIATKOWA ODBĘDZIE SIĘ TRADYCYJNIE W TRZECI WEEKEND WRZEŚNIA 16-18 WRZEŚNIA 2016 W WIEŻYCY i KARTUZACH

 

Uwaga zapraszamy na naszą stronę na facebooku 

www.facebook.com/trzebiatowscy

 

Informacje o uroczystościach jubileuszowych 500-lecia Rodów z Trzebiatkowej, pod oficjalną nazwą : EUROPEJSKIE DNI POMORZA

 

5-7 czerwiec 2015 (długi weekend)

 

Europejskie Dni Pomorza, tak brzmi oficjalna nazwa naszych uroczystości. Abyśmy mogli skorzystać ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji miasta Szczecina musieliśmy przyjąć szerszą formę naszego spotkania, niż tylko rodzinny jubileusz. Mamy ambicję zachęcić do współpracy z nami przede wszystkim rody kaszubskie, ale i te z całego Pomorza, zarówno z terenu Niemiec, jak i Polski. Trzeba nam bowiem pamiętać, że spora część rodu z Trzebiatek zamieszkuje dzisiejsze tereny Niemiec. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz poszczególnych Urzędów Miast i Gmin na Kaszubach pozwoli nam zaprezentować bliską naszym korzeniom – kulturę i język  kaszubski, smakołyki i rarytasy z naszych okolic oraz z całego Pomorza.

 

Europejskie Dni Pomorza są wyjątkową okazją, aby Ród Trzebiatowskich zaistniał na forum ogólnopolskim, aby mówili o nas ludzie z całego kraju i abyśmy mogli służyć innym rodzinom za wzór do naśladowania naszych spotkań

 

Europejskie Dni Pomorza  będą poprzedzone szeroką kampanią promocyjną poprzez media ogólnopolskie i lokalne oraz szczecińskie i pomorskie internetowe grupy społecznościowe, a także „pocztą pantoflową” w organizacjach i zakładach pracy. Zachęcamy również Wszystkich Trzebiatowskich do wzięcia udziału w jedynej tego rodzaju imprezie. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do powiadomienia Waszych bliskich o naszym wyjątkowym jubileuszu. Szczególnie namawiamy do odwiedzenia nas w tym czasie Trzebiatowskich i ich przyjaciół z okolic Szczecina J

 

 

I.                   Pierwszy dzień - piątek

 

1.„Kongres Rodów Pomorza”, konferencja prezentująca dziedzictwo rodów pomorskich oraz ich współczesną sytuację, zakończona dyskusją nad podjęciem wspólnych działań w przyszłości. (Prezentacje będą odbywać się w trzech językach. Zapraszamy rody pomorskie z Polski, Niemiec i te, które wyemigrowały z Pomorza do USA).

 

2. Gala Jubileuszowa 500-lecia Pomorskiego Rodu Trzebiatowskich, zawierająca m.in. Inscenizację teatralną Aktu Nadania Ziemi ich przodkom, dokonanego przez Księcia Bogusława X w roku 1515 na Zamku w Szczecinie oraz  X edycję Medalu Bogusława X.

 

3. Trzecia część to będzie wydarzenie artystyczne pt. „Sztuka w Rodzie” na które składać się będzie koncert pianistyczny – Recital Chopinowski w wykonaniu Izabeli Jutrzenka-Trzebiatowskiej z Krakowa, recytacja wierszy Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego w wykonaniu aktorki Teatru Kwadrat z Warszawy Marty Żmuda-Trzebiatowskiej oraz wernisaż wystawy malarstwa Profesora Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego z Krakowa. 

 

 

Wszystkie części naszego spotkania będą się odbywały w salach lub na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, a przewidziane dwa posiłki (obiad i kolacja  w restauracji na zamku „Zamkowa”)

 

 

 

II.               Drugi dzień sobota

 

„Festiwal Kultur Pomorza” będzie się składał z imprez oraz wydarzeń masowych:

 

 

 

1.     Sportowe:  

o    wyścig kolarski.  Jako partnera do organizacji wyścigu kolarskiego pozyskaliśmy najbardziej utytułowanego pomorskiego kolarza, organizatora Tour De Pologne Czesława Langa z jego firmą Lang Team. Planują z tej okazji zorganizować (specjalnie dla na naszą prośbę) w Szczecinie jedną z edycji cyklu „Scandia Maraton Lang Team” – otwarte wyścigów kolarskie dla amatorów promujących idę powszechnego jeżdżenia na rowerach.

o    regaty na Odrze (których współorganizatorem będzie Jacht Klub AZS Szczecin)

2.     Festiwalowe: „FESTIWAL LUDÓW POMORZA” - występy zespołów reprezentujących grupy Pomorzan zamieszkujących ten teren obecnie( Ukraińcy, Kaszubi, Niemcy, Białorusini, Romowie) prezentujących muzykę dawną i współczesną, tańce i literaturę na scenie dziedzińca zamkowego. (Współorganizatorem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Zamek Książąt Pomorskich). W celu propagowania kultury kaszubskiej montujemy silną grupę, która stworzy kaszubski klimat i sprawi, że poczujemy się jak w domu J

3.     Wystawy: „Rodziny z Trzebiatkowej 1515-2015” oraz wystawa prezentująca kulturę Pomorza kaszubskiego (Muzeum w Wejherowie, Pucku i Bytowie) 

4.     Jarmark Pomorski, na którym oprócz rękodzieła znajdą się wszelkie wyroby i żywność lokalna produkowana na terenie Pomorza (od Trójmiasta po Pomorze Przednie).

5.     Wspólne zdjęcie Pomorzan na Wałach Chrobrego (szykujcie kolorowe stroje, Trzebiatowscy na zdjęciu będą stanowić najmocniejszą grupę!)

6.     Pokaz walk rycerskich

7.     Przemarsz w barwnym korowodzie ulicami miasta (stroje ludowe, ubiory z epoki renesansu, ułani na koniach)

8.     Wieczorem na scenie zamkowego dziedzińca wystąpi gwiazda wieczoru

 

W sobotę nie przewidujemy posiłków zorganizowanych. Na odbywającym się na Zamku Książąt Pomorskich Jarmarku Pomorskim będzie można nabyć swojskie jedzenie oraz żywność i napoje wytwarzaną lokalnie.

 

 

 

III.            Trzeci dzień niedziela

 

Na ten dzień przewidzieliśmy mszę. O miejscu i godzinie poinformujemy w terminie późniejszym..

 

 

 

 

 

Prowadzimy rozmowy z czołowymi ogólnopolskimi mediami o objęcie Europejskich Dni Pomorza swoim patronatem.


Ambasadorem Europejskich Dni Pomorza zostanie popularna pomorska aktorka i nasza kuzynka Marta Żmuda-Trzebiatowska.


O objęcie patronatem honorowym występujemy do Przewodniczącego   Rady   Europejskiej   Donalda   Tuska  – Kaszuby    i    Pomorzanina,      do     Prezydenta       Rzeczypospolitej    

Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

 


Wydarzenia te będziemy w stanie w pełni zrealizować wyłącznie przy szerokim wsparciu finansowym ze strony Trzebiatowskich.

 

 


Koszt uczestnictwa  w  uroczystej   Gali  Jubileuszowej –  to osoba dorosła 200zł/osoby, dzieci do lat 12 - 120zł/osoby (w ramach tych środków mamy zapewniony obiad i uroczystą kolację w piątek).

 

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa i wpłatę zaliczki w wysokości 100zł/osoby na poczet kosztów organizacyjnych do dnia 30 stycznia 2015r .  

 

Zgłoszenie uczestnictwa po tym terminie będzie się wiązać z brakiem zapewnienia wyżywienia oraz materiałów informacyjnych, promocyjnych i pamiątkowych.

 

Zaliczki należy wpłacać:

Paweł Jutrzenka Trzebiatowski  34-2490-0005-0000-4000-2899-0207

Pozostałą część kosztów organizacyjnych należy wpłacić do dnia  30 marca 2015

 

 

Oto hotele w których są umiarkowane ceny:

1.     Hotel Jantar Adres: Eugeniusza Romera 10, 71-246 Szczecin,

Telefon:  91 439 42 31

jest dokonana rezerwacja miejsc na hasło „TRZEBIATOWSCY” do dnia 28 lutego 2015. Po tym terminie nie gwarantujemy miejsc i cen pokoi.

 

Cena pokoju: jednoosobowy z umywalką 45zł/dobę; dwuosobowy z umywalką 35zł/dobę

 

2.     Hotel Ibis Cukrowa 2, 71-004 Szczecin Telefon: 91 482 24 66 . Nie ma rezerwacji (aby tego dokonać potrzebna była wpłata zaliczki, a nie dysponujemy wolnymi środkami na ten cel). Na razie ceny są przystępne. Im bliżej terminu naszego jubileuszu tym ceny są wyższe i trudniej o miejsca.

 

MIEJSCA NOCLEGOWE REZERWUJECIE SOBIE SAMI.  Do Beatki Żmuda Trzebiatowskiej e-mail zmuda-trzebiatowska.beata@aviva.com.pl należy zgłaszać informacje ile osób przyjeżdża, czy będą dzieci do lat 12  i jaka jest wysokość wpłaconej zaliczki pod nr tel.  501-059-866

 

 

W razie jakichkolwiek zmian związanych z programem naszych uroczystości poinformujemy o tym w piśmie z okazji życzeń wielkanocnych.

 

Opracowany plan uroczystości powiedzie się wtedy, kiedy zbierzemy stosowne środki finansowe.