III Zjazd w Trzebiatkach 28-30.06.2002r.

Relacja z 3 zjazdu

Tym razem w Trzebiatkowej, a bardziej poprawnie w Trzebiatkach, w naszym gnieździe rodzinnym, w dniach od 28 do 30 czerwca 2002 roku. Największy wkład w organizację Zjazdu mieli:
- Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski
- Aleksander Trzebiatowski
- Zdzisław Zmuda Trzebiatowski
- Bogdan Trzebiatowski
- Tomasz Żmuda-Trzebiatowski
- Eugeniusz Trzebiatowski,
- Edmund Żmuda-Trzeiatowski.
    Trzebiatki to mała miejscowość, ale ciepła, sympatyczna. Tak samo jak jej mieszkańcy. To dzięki tutejszym władzom, m. in. wójtowi p. Jerzemu Lewi-Kiedrowskiemu. oraz niezłomnemu w poczynaniach przygotowawczych Marianowi Depka Prondzińskiemu udało się Zjazd w tym miejscu zorganizować.

Rodzina zaczęła się zjeżdżać już w piątek w południe. Ledwie ze Zdzisławem zdążyliśmy, zresztą dzięki uprzejmości Aleksandra, który podwiózł nas swoim samochodem. Tym razem nie trudno było trafić na miejsce przeznaczenia. Na rozdrożu wielki balon, który udostępnił nam Edmund Żmuda Trzebiatowski ze Słupska, a który zainstalował Bogdan z Sopotu. Na powłoce balonu widniał wielkimi literami napis: II Zjazd Rodzin Trzebiatowskich.

Jak zwykle, razem z Zdzisławem poprowadziliśmy recepcję, którą założyliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury..

Najmilsze były przywitania tych, którzy od I Zjazdu przybywają na te spotkania. Ale serdecznie byli wszyscy przyjmowani. Zdzisław opanował kwatermistrzostwo, ja natomiast ewidencję osób oraz pobieranie opłat, czyli kasę. I jak na I Zjeździe, tak i teraz dobrze się sprzedawała książka “Trzebiatowscy 1515-2015” (jest jeszcze do nabycia w cenie 20 zł – zamówienia proszę składać na mój adres mailowy) ,wydana wspaniale na ten Zjazd przez Tomasza Żmuda Trzebiatowskiego. Ta książka jest lepsza od poprzedniej, ponieważ została opatrzona wieloma zdjęciami.

Prócz tego gadżety: koszulki i czapeczki w kolorach Jutrzenków (żółtym) i Zmudów (niebieskim), a także karteczki z herbami tych dwóch głównych gałęzi rodowych.

I tak witaliśmy uczestników do późnego wieczora. Między innymi również dwóch Niemców, z którymi koresponduję w internecie: Heiko von Juterczenka oraz Stanisława von Zmuda Trzebiatowskiego. Pierwszy nie potrafił ni w ząb po polsku, drugi (dzięki Bogu) świetnie znał język polski.

Wieczorem spotkaliśmy się w sali Ośrodka, by zaprezentować linie genealogiczne swoich rodzin, a przy tym lepiej się zapoznać. I tak się stało.

Pomimo późnej godziny, postanowiłem zorganizować

spotkanie na temat działalności Rady w dziedzinie badań genealogicznych u gospodarzy Prondzińskich. Prócz obydwóch Niemców udział wziął również Aleksander. Dzięki temu, że Stanisław znał dobrze polski i niemiecki, mogliśmy się z Heiko lepiej dogadać. Bo mój język angielski okazał się zbyt słaby w zwykłej konwersacji a cóż dopiero przy omawianiu tak specjalistycznych problemów. Omówiliśmy pryncypia dot. współpracy w tej dziedzinie. Między innymi sprawa dojrzewa do tego, by utworzyć jedno centrum bazy danych o rodzinach Trzebiatowskich, np. w Gdyni.

Oficjalne otwarcie Zjazdu nastąpiło w sobotę na odpustowej mszy św. Niestety, tym razem nie mogłem być w kościele. Ktoś musiał pozostać w recepcji. Straciłem okazję wysłuchania w kościele (po mszy) wykładu prof. Zygmunta Szultki na temat Trzebiatkowej i Trzebiatowskich tamże mieszkających. Wykład wzbudził wiele emocji. W odczuciu niektórych, nawet jeśli profesor przedstawił fakty dotyczące bardziej odległych czasów, to forma prezentacji nie wszystkim przypadła do gustu. Po wykładzie nastąpiło odsłonięcie kamienia ku czci mieszkańców Trzebiatkowej poległych w czasie I wojny światowej.

Zgodnie z programem w południe miał się odbyć mecz piłki nożnej pomiędzy Żmudami i Jutrzenkami. I znowu natura nie dała nam okazji się zmierzyć. Od samego rana padało, a momentami nawet lało. Krótkie przejaśnienia nie wróżyły poprawy pogody. W tej sytuacji po mszy wszyscy musieliśmy się skryć w sali. W międzyczasie zainstalowana została aparatura nagłaśniająca, a “Gochy” zainstalowali beczkę piwa, stoły i parasole.

Festyn rozpoczął pieśniami i tańcami Kaszubski Zespół “Gzubë” z Tuchomia. Odbyła się też aukcja prac wykonanych w pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury, a także kiermasz sztuki ludowej i wydawnictw kaszubskich. W pewnym momencie przeszedł mi drogę wspomniany już Edmund ze Słupska. Był w stroju kaszubskim. Nie poznałbym go, gdyby sam się nie przedstawił. Chwała takim, co nie tylko gadaniem (jak ja) roztaczają uroki folkloru kaszubskiego.

Po występach zespołu rozpoczęły się zabawy, specjalnie zorganizowane dla dzieci i młodzieży. Zabawy te świetnie prowadzili Zygmunt i Aldona ze Żmudów Trzebiatowskich. No i tradycyjne zawody pomiędzy Jutrzenkami i Zmudami w przeciąganiu liny. Dobrze, że jej nie urwali ...

Wieczorem, zamiast ogniska, zabawa na sali przy orkiestrze. Każdy z nas krążył między znajomymi. Rozmowy, śmiechy, tu żarty, gdzieś indziej bardziej poważne dyskusje na temat

powiązań rodzinnych. Ja sam poznałem wuja z Przodkowa, którego stareszki wywodzą się jak i moi z Ręboszewa. Na Zjazd przyjechał też Jan Zmuda z Łodzi. Mieliśmy z sobą do pogadania. Temat - pomoc w zakresie udostępniania leków. Niestety sprawy się mają gorzej, ponieważ zmieniła się organizacja dystrybucji leków, przy zaostrzonej kontroli wydawania leków na danym terenie. Sprawę tę trzeba będzie nieco odłożyć.

Dużo czasu spędziłem na pogawędkach ze Stanisławem i z jego żoną (która nota bene ładnie tańczy). Niestety drugi Niemiec, Heiko, musiał rano wrócić do domu. Dostał wiadomość, że jego ojciec znalazł się w szpitalu.

Bawiliśmy się do późna w nocy...


 

W niedzielę rano razem z Bogdanem i deczko ze Zdzisławem (do którego nie można było zwrócić się per “chłopie”, bo zaraz stawiał siebie wśród szlachty i to tej uprzywilejowa-nej) uporządkowaliśmy salę. “Gochy” znowu rozwinęły działalność, znowu rozmowy.

Paweł z wielkim, nie tylko. wzrostem, Marianem Żmudą dyskutowali o ważnych problemach zjazdowych.

Niedługo potem ostatnie na tym zjeździe spotkanie, na którym podsumowaliśmy “na gorąco” zjazd i co nieco powiedzieliśmy na temat przyszłości zjazdów. Różne były głosy na temat częstotliwości zjazdów i pikników. Ostatecznie stanęło na tym, że zjazdy będą organizowane co dwa lata, a pikniki też co dwa lata pomiędzy zjazdami. Zgodnie przystaliśmy, że następny piknik za rok odbędzie się też w Trzebiatkach. Poruszono również sprawę składek. Ale temat ten nie bardzo wszystkim leżał...

Później Rada Rodziny, już we własnym gronie, dokonała rozliczeń. Okazało się, że wpływy były na tyle wysokie, że pokryły większość kosztów bieżących związanych z organizacją Zjazdu.

Ilu nas było na Zjeździe? Po pierwszym, piątkowym dniu i do południa w sobotę zarejestrowało się ok. 180 dorosłych i dzieci. Po południu doszli okoliczni mieszkańcy. Nie popełnię większego błędu, gdy powiem, że było nas przeszło 250 osób.

Na koniec trzeba powiedzieć o wielkiej gościnności gospodarzy Prondzińskich, u których większość z naszej Rady mieszkała. Naprawdę, była to gościna typowo kaszubska.

Dziękujemy Wam bardzo! I do zobaczenia!


(et)

 

Informacja o książce wydanej na III Zjazd

Informacja o książce "Trzebiatowscy 1515-2015" wydanej na III Zjazd Rodzin Trzebiatowskich

 
      Książka została wydana wysiłkiem wielu osób:   autorów poszczególnych artykułów, opracowujących i przygotowujących tekst ze zdjęciami do druku. Zawiera wiele ciekawych opracowań, a między innymi artykuły:
- Aleksandra Trzebiatowskiego na temat historii spotkań i zjazdów rodzinnych na Kaszubach, z opisem I Zjazdu oraz I Pikniku,
- Przemysława Pragerta na temat herbów rodzin Trzebiatowskich,
- Eugeniusza Trzebiatowskiego na temat stanu i programu badań nad genealogią Rodzin.
      Książka również zawiera dokładny tekst nadania przez księcia Bogusława X ziemi Trzebiatek 6 szlachetnie urodzonym a także opisuje sylwetki osób z naszej wielkiej Rodziny. Wśród tych osób wyróżniają się: Anna Łajming - pisarka kaszubska oraz profesorowie: Włodzimierz Trzebiatowski, Klemens Zmuda Trzebiatowski i Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski.
      Książka jest jeszcze do nabycia. Zainteresowanych prosimy złożyć zapotrzebowanie pisząc na adres mailowy dampelk@wp.pl Zdzisława Zmuda Trzebiatowskiego z Gdyni - Sekretarza Rady lub na mój adres trzebiatowskie@wp.pl. Kwotę 20 zł za 1 egzemplarz prosimy wpłacić przekazem pocztowym (po otrzymaniu książki) na adresy domowe wyżej wymienionych, podane na czołowej stronie naszej witryny. Wpłaty te pomogą nam w organizacji następnego zjazdu, m.in. również w wydaniu następnej książki.

Uczestnicy zjazdu
1. Gertruda Jutrzenka-Trzebiatowska Młyńska 2 Borowy Młyn
2. Stanisław von Zmuda Trzebiatowski   Braunschweig - Niemcy
3. Helena von Zmuda Trzebiatowska   Braunschweig - Niemcy
4. Marian Trzebiatowski Msciwoja II 18 Brusy
5. Leszek Trzebiatowski Msciwoja II 18 Brusy
6. Helena Myszka Łąkie-Tebowizna Brzeźno Szl.
7. Barbara Żmuda Trzebiatowska Jarożyńska 10/35 Bydgoszcz
8. Jan Żmuda Trzebiatowski Jarożyńska 10/35 Bydgoszcz
9. Jan Trzebiatowski Gen. Sikorskiego 25 Bytów
10. Marian Trzebiatowski Kwiatowa 16 Bytów
11. Helena Trzebiatowska Kwiatowa 16 Bytów
12. Jan Kleinschmidt Rzepnica Bytów
13. Damian Kleinschmidt Rzepnica Bytów
14. Stanisław Zmuda Trzebiatowski Słoneczna 26 Bytów
15. Kazimierz Szermach Stary Dworzec 6/5 Bytów
16. Eufemia Trzebiatowska Kościuszki 3 Chojnice
17. Tadeusz Trzebiatowski Kościuszki 3 Chojnice
18. Krystyna Trzebiatowska Por. Kalinowskiego 9 Czersk
19. Edmund Trzebiatowski Por. Kalinowskiego 9 Czersk
20. Grzegorz Żmuda-Trzebiatowski Rychnowy 97 Człuchów
21. Gertruda Zmuda-Trzebiatowska Chrobrego 14/11 Gdańsk
22. Tomasz Żmuda-Trzebiatowski Miszewskiego 2/7 Gdańsk
23. Beata Żmuda-Trzebiatowska Miszewskiego 2/7 Gdańsk
24. Adrianna Żmuda-Trzebiatowska Miszewskiego 2/7 Gdańsk
25. Aleksander Żmuda-Trzebiatowski Miszewskiego 2/7 Gdańsk
26. Weronika Żmuda-Trzebiatowska Miszewskiego 2/7 Gdańsk
27. Krystyna Kowalewska Piastowska 90 B/68 Gdańsk
28. Zygmunt Kowalewski Piastowska 90 B/68 Gdańsk
29. Henryk Pepliński Piastowska 94 I/8 Gdańsk
30. Maria Peplińska Piastowska 94 I/8 Gdańsk
31. Ewa Citko Boh. Starówki Warsz. Gdynia
32. Aneta Citko Boh. Starówki Warsz. Gdynia
33. Andrzej Jutrzenka-Trzebiatowski Chylońska 171 Gdynia
34. Małgorzata Jutrzenka-Trzebiatowska Chylońska 171 Gdynia
35. Edmund Zmuda Trzebiatowski Dąbrowskiego 36/2 Gdynia
36. Andrzej Zmuda Trzebiatowski Dąbrowskiego 36/2 Gdynia
37. Adam Żmuda-Trzebiatowski Dąbrowskiego 36/2 Gdynia
38. Stanisław Zmuda Trzebiatowski Dąbrowskiego 36/2 Gdynia
39. Barbara Zajączkowska Dreszera 20A/6 Gdynia
40. Lucjan Trzebiatowski Gniewska 28 A Gdynia
41. Wioletta Trzebiatowska Gniewska 28 A Gdynia
42. Franciszek Górecki Helska 9/18 Gdynia
43. Eugeniusz Trzebiatowski Kolendrowa 7A/4 Gdynia
44. Magdalena Jutrzenka-Trzebiatowska Konopnickiej 3B/5 Gdynia
45. Aldona Zmuda Trzebiatowska Lanoty 4/49 Gdynia
46. Albina Misiak Lubawska 5/31 Gdynia
47. Aleksander Trzebiatowski Powstania Wlkp 129/12 Gdynia
48. Maria Trzebiatowska Powstania Wlkp 129/12 Gdynia
49. Tadeusz Trzebiatowski Pułk. Dąbka 229/C/6 Gdynia
50. Janina Trzebiatowska Pułk. Dąbka 229/C/6 Gdynia
51. Magdalena Zmuda Trzebiatowska Skarbka 70/17 Gdynia
52. Zygmunt Zmuda Trzebiatowski Skarbka 70/17 Gdynia
53. Franciszek Jutrzenka-Trzebiatowski Szczecińska 11/22 Gdynia
54. Wanda Jutrzenka-Trzebiatowska Szczecińska 11/22 Gdynia
55. Małgorzata Jutrzenka-Trzebiatowska Szczecińska 11/22 Gdynia
56. Halina Zmuda Trzebiatowska Zbożowa 4/63 Gdynia
57. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski Zbożowa 4/63 Gdynia
58. Gabriela Reca   Gliśno
59. Natalia Reca   Gliśno
60. Wiesława Trzebiatowska Os. Witosa 8B Gniew
61. Waldemar Trzebiatowski Os. Witosa 8B Gniew
62. Paula Trzebiatowska Os. Witosa 8B Gniew
63. Maria Wojciechowska Szarych Szeregów 2/18 Grupa k/Grudziądza
64. Alfons Wojciechowski Szarych Szeregów 2/18 Grupa k/Grudziądza
65. Krzysztof Wojciechowski Szarych Szeregów 2/18 Grupa k/Grudziądza
66. Heiko von Juterczenka   Hilden  - Niemcy
67. Agnieszka Łuczak-Trzebiatowska   Kalwaria Zebrzydowsk
68. Maria Gliszczyńska Młodzieżowa 1/16 Koczała
69. Jan Trzebiatowski Sapiehy 13, Łapino Kolbudy
70. Danuta Trzebiatowska Sapiehy 13, Łapino Kolbudy
71. Wojciech Trzebiatowski Tysiąclecia 5 Kolbudy
72. Krystyna Trzebiatowska Tysiąclecia 5 Kolbudy
73. Aleksandra Jarmakiewicz Gałczyńskiego 6 Kościerzyna
74. Mirosława Trzebiatowska Dunst Słowackiego 7 Kościerzyna
75. Zbigniew Jutrzenka-Trzebiatowski Francesco Nullo 10/59 Kraków
76. Agata Jutrzenka-Trzebiatowska Francesco Nullo 10/59 Kraków
77. Magda Jutrzenka-Trzebiatowska Francesco Nullo 10/59 Kraków
78. Jerzy Jutrzenka Pelplińska 22/3 Kulice k/Pelplina
79. Remigiusz Jutrzenka   Kulice k/Pelplina
80. Maria Jutrzenka-Trzebiatowska Wysoka Zaborska Leśno
81. Ludwik Jutrzenka-Trzebiatowski Wysoka Zaborska Leśno
82. Roman Trzebiatowski Kusocińskiego 10 Lębork
83. Czesław Cyra Szkolna 19 Lipnica
84. Jan Zmuda-Trzebiatowski Komandorska 12/12 Łódź
85. Jan Trzebiatowski Niemczewo Matarzyna
86. Zdzisław Jutrzenka-Trzebiatowski Niemczewo 2/4 Matarzyna
87. Georg Sabisch Helgolander Strasse 14 Nurnberg - Niemcy
88. Anna Sabisch Helgolander Strasse 14 Nurnberg - Niemcy
89. Dorota Supryn Dubiskiego 19 Olsztyn
90. Piotr Supryn Dubiskiego 19 Olsztyn
91. Małgorzata Supryn Dubiskiego 19 Olsztyn
92. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski Dubiskiego 19 Olsztyn - Brzeziny
93. Kazimierz Jutrzenka Makuszyńskiego 11 Ostrów Mazowiecka
94. Janina Jutrzenka Makuszyńskiego 11 Ostrów Mazowiecka
95. Roman Zmuda Trzebiatowski   Piaszczyna
96. Franciszek Zmuda Trzebiatowski Hubala 4B/6 Polkowice
97. Józef Trzebiatowski Czarna Huta, Przodkowo Pomieczyno
98. Erika Wnuk-Lipińska   Prądzona
99. Joanna Szumiłowska Borówkowa 65, Rotmanka Pruszcz Gd.
100. Marian Żmuda-Trzebiatowski Armii Krajowej 6/3 Słupsk
101. Mieczysław Jutrzenka-Trzebiatowski Gdyńska 41 Słupsk
102. Wiesław Jutrzenka-Trzebiatowski Gdyńska 41 Słupsk
103. Dawid Jutrzenka-Trzebiatowski Gdyńska 41 Słupsk
104. Edmund Zmuda-Trzebiatowski Kaszubska 33 Słupsk
105. Jolanta Zmuda-Trzebiatowska Kaszubska 33 Słupsk
106. Magdalena Zmuda-Trzebiatowska Kaszubska 33 Słupsk
107. Andrzej Jutrzenka-Trzebiatowski Komorowskiego 8/47 Słupsk
108. Krystyna Jutrzenka-Trzebiatowska Komorowskiego 8/47 Słupsk
109. Henryk ZmudaTrzebiatowski Paukszty 1 Słupsk
110. Grażyna ZmudaTrzebiatowska Paukszty 1 Słupsk
111. Kazimierz Jutrzenka Piłsudskiego  1/D/12 Słupsk
112. Bogdan Trzebiatowski Sienkiewicza 23/16 Sopot
113. Marek Jutrzenka-Trzebiatowski Osława Dąbrowa 4 Studzienice
114. Tadeusz Jutrzenka-Trzebiatowski Osława Dąbrowa 4 Studzienice
115. Rafał Jutrzenka-Trzebiatowski Tartaczna 5 Sulęczyno
116. Aleksandra Jutrzenka-Trzebiatowska Tartaczna 5 Sulęczyno
117. Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska Tartaczna 5 Sulęczyno
118. Michał Jutrzenka-Trzebiatowski Tartaczna 5 Sulęczyno
119. Jan Trzebiatowski 26 kwietnia 65/32 Szczecin
120. Aleksandra Trzebiatowska 26 kwietnia 65/32 Szczecin
121. Edward Trzebiatowski Kostki-Napierskiego 45 Szczecin
122. Wanda Trzebiatowska Kostki-Napierskiego 45 Szczecin
123. Anna Trzebiatowska Kostki-Napierskiego 45 Szczecin
124. Agata Trzebiatowska Kostki-Napierskiego 45 Szczecin
125. Marek Jutrzenka-Trzebiatowski Traugutta 116 Szczecin
126. Beata Jutrzenka-Trzebiatowska Traugutta 116 Szczecin
127. Wacław Jutrzenka-Trzebiatowski   Świerczyna 70
128. Helena Jutrzenka-Trzebiatowska   Świerczyna 70
129. Marzanna Jutrzenka-Trzebiatowska   Świerczyna 70
130. Józef Jutrzenka Brzozowa 2a/20 Tczew
131. Bogumiła Jutrzenka Chełmońskiego 32 Tczew
132. Wiesław Jutrzenka Chełmońskiego 32 Tczew
133. Anna Jutrzenka Chełmońskiego 32 Tczew
134. Justyna Jutrzenka Chełmońskiego 32 Tczew
135. Renata Miąskowska Sobieskiego 38 Tuchomie
136. Feliks Trzebiatowski Grunwaldzka 41/73 Ustka
137. Aniela Trzebiatowska Grunwaldzka 41/73 Ustka
138 Marzena Trzebiatowska Niestkowo 1 a Ustka
139. Franciszek Trzebiatowski Niestkowo 1 a Ustka
140. Marek Jutrzenka-Trzebiatowski Poniatowskiego 10/22 Wałcz
141. Wanda Jutrzenka-Trzebiatowska Poniatowskiego 10/22 Wałcz
142. Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski Krzyżowa 1 Wejherowo
143. Ewa Jutrzenka-Trzebiatowska Krzyżowa 1 Wejherowo
144. Zofia Jutrzenka-Trzebiatowska Krzyżowa 1 Wejherowo
145. Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska Krzyżowa 1 Wejherowo
146. Maria Jutrzenka-Trzebiatowska Krzyżowa 1 Wejherowo
147. Tadeusz Jutrzenka Sportowa 5 Zakrzewo
148. Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Jastrowska 87 Złotów
149. Jan Jutrzenka-Trzebiatowski Jastrowska 87 Złotów
150. Adrian Jutrzenka-Trzebiatowski Jastrowska 87 Złotów